DUSZPASTERSTWO MINISTRANTÓW ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

DUSZPASTERSTWO MINISTRANTÓW ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Aktualności

Z życia kościoła

Rekolekcje rozpoczynające kurs animatora

Zbliża się czas jesiennej edycji Kursu animatora. W najbliższy weekend spotkamy się w Domu Rekolekcyjnym „Tabor”, w Brennej (ul. Leśników 38, 43-438).

 

Zakwaterowanie i przydzielanie pokojów nastąpi w piątek 30 września między godz. 17.00 a 18.00. Rekolekcje rozpoczniemy kolacją o godz. 18.00. Następnie konferencje i Msza święta.

 

Dalsza część programu zostanie podana na miejscu. Zakończenie rekolekcji przewidywane jest w niedzielę ok. godz. 13.30.

 

Na rekolekcje prosimy zabrać ze sobą:

– obuwie zmienne (laczki) i odpowiednie ubrania

– przybory do higieny osobistej

– strój liturgiczny (taki w jakim służymy w parafii – kolor zielony)

– odświętny ubiór na niedzielę

– Pismo Święte, różaniec

– dary stołu (słodycze, soki na wspólny stół)

- ofiarę za rekolekcje i kurs animatora

– jeśli grasz na jakimś instrumencie to zabierz go z sobą!

Nie zabieramy ze sobą śpiworów.

 

Na rekolekcjach zostaną podane najważniejsze informacje związane z kursem. Na rekolekcjach  będzie również okazja uszycia alby lub pasów.

 

 

Intencje na miesiąc wrzesień

„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Jutro obchodzić będziecie rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej, która tak boleśnie naznaczyła naród polski. A dzisiaj przeżywamy trzecią wojnę. Niech pamięć o minionych doświadczeniach pobudza was do pielęgnowania pokoju w sobie, w rodzinach, w życiu społecznym i międzynarodowym – zaznaczył Franciszek. - Módlmy się w szczególny sposób za naród Ukraiński. Niech Maryja wspiera was w codziennym wybieraniu dobra, sprawiedliwości i solidarności z potrzebującymi, rodząc w sercach nadzieję, radość i wewnętrzną wolność. Z serca wam błogosławię.“

 

W ten sposób podczas audiencji ogólnej papież Franciszek zwrócił się do Polaków. W duchu odpowiedzialności polećmy Dobremu Bogu intencje:

  1. Módlmy się o pokój między narodami, który ma swój początek w naszych codziennych relacjach.
  2. Módlmy się o siły i odwagę dla nauczycieli, wychowawców, katechetów oraz uczniów w nowym roku szkolnym.
  3. Módlmy się za siebie nawzajem, o radość i wierność spotkaniu z Bogiem w codziennej modlitwie.

Powakacyjna pielgrzymka ministrantów

Chorzów - Wyjątkowy dzień skupienia dla ministrantów z dekanatu

Ministranci chorzowskiego dekanatu spotkali się w sobotę, aby wspólnie przeżyć dekanalny dzień skupienia. Spotkanie poprowadził dekanalny duszpasterz ministrantów Karol Faj. Miało ono formę spaceru śladami błogosławionego księdza Jana Machy.

Dzień rozpoczął się w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym, w miejscu, gdzie Hanik przyjął chrzest, służył do Mszy świętej oraz odprawił swoją mszę prymicyjną. Krótki życiorys śląskiego błogosławionego przedstawił ksiądz Marek Menżyk – wikary w starochorzowskiej parafii.

Następnym celem był rodzinny dom Hanika, położony niedaleko kościoła, w którym wychowywał się i dorastał.

 

Kolejnym ważnym miejscem wędrówki był symboliczny grób księdza Machy.„Pogrzebu mieć nie mogę, ale urządźcie mi na cmentarzu cichy zakątek, żeby od czasu do czasu ktoś o mnie wspomniał i zmówił za mnie Ojcze nasz” – te słowa napisał w swoim ostatnim liście do rodziny, wiedząc, jaki czeka go los. Na miejscu, przy grobie, na ministrantów czekał niespodziewany gość – siostrzenica księdza Jana, która również podzieliła się świadectwem życia Hanika. Jak każdy młody chłopak miał On swoje pasje, zainteresowania, również trudności, ale zawsze był oddany Panu Bogu. Podczas krótkiej modlitwy na cmentarzu każdy z chorzowskich ministrantów mógł przyjąć Go jako swojego patrona i tak jak On poprosić o świętość życia. Na szlaku dnia skupienia znalazł się także Zespół Szkół Technicznych im. Mariana Batko, gdzie dawniej mieściło Państwowe Gimnazjum Klasyczne im. Odrowążów, do którego uczęszczał młody Jan Macha. Wówczas była to jedna z najlepszych szkół na Śląsku, która pomogła Mu przygotować się, by podjąć decyzję o wejściu na drogę kapłaństwa.

Ostatnim przystankiem był kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej, w którym Jan Macha przyjął sakrament bierzmowania. Całość zakończyła się wspólną modlitwą i małym poczęstunkiem.

 

Pełny tekst Aktu poświęcenia Niepokalanemu Sercu NMP

AKT POŚWIĘCENIA
NIEPOKALANEMU SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 

O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Ciebie w tej godzinie cierpienia. Jesteś naszą Matką, miłujesz nas i znasz nas: nic, co nosimy w sercu, nie jest przed Tobą ukryte. Matko miłosierdzia, tak wiele razy doświadczyliśmy Twojej opatrznościowej czułości, Twojej obecności, która przywraca nam pokój, ponieważ Ty zawsze prowadzisz nas do Jezusa, Księcia Pokoju.

 

My jednak zgubiliśmy drogę do pokoju. Zapomnieliśmy o nauce płynącej z tragedii minionego wieku, o poświęceniu milionów poległych podczas wojen światowych. Zlekceważyliśmy zobowiązania podjęte jako Wspólnota Narodów i wciąż zdradzamy marzenia narodów o pokoju oraz nadzieje ludzi młodych. Staliśmy się chorzy z chciwości, zamknęliśmy się w nacjonalistycznych interesach, pozwoliliśmy, by sparaliżowały nas obojętność i egoizm. Woleliśmy lekceważyć Boga, żyć w naszym fałszu, podsycać agresję, niszczyć życie i gromadzić broń, zapominając, że jesteśmy opiekunami naszego bliźniego i wspólnego domu, który dzielimy. Poprzez wojnę rozszarpaliśmy Ziemski ogród, grzechem zraniliśmy serce naszego Ojca, który pragnie, abyśmy byli braćmi i siostrami. Staliśmy się obojętni na wszystkich i wszystko z wyjątkiem nas samych. A teraz ze wstydem mówimy: przebacz nam, Panie!

 

W nędzy grzechu, w naszych trudach i słabościach, w tajemnicy nieprawości zła i wojny, Ty, Najświętsza Matko, przypominasz nam, że Bóg nas nie opuszcza, ale wciąż patrzy na nas z miłością, pragnąc nam przebaczyć i nas podnieść. To On dał nam Ciebie a Twoje Niepokalane Serce uczynił schronieniem dla Kościoła i ludzkości. Z Bożej dobroci jesteś z nami i przeprowadzasz nas z czułością nawet przez najbardziej skomplikowane dziejowe zakręty.

 

Zatem uciekamy się do Ciebie, pukamy do drzwi Twego Serca, my, Twoje umiłowane dzieci, które w każdym czasie niestrudzenie nawiedzasz i zachęcasz do nawrócenia. W tej mrocznej godzinie przyjdź nam z pomocą i pociesz nas. Powtarzaj każdemu z nas: „Czyż oto nie jestem tu Ja, twoja Matka?”. Ty wiesz, jak rozplątać pęta naszego serca i węzły naszego czasu. W Tobie pokładamy nadzieję. Jesteśmy pewni, że Ty, zwłaszcza w chwili próby, nie gardzisz naszymi prośbami i przychodzisz nam z pomocą.

Tak właśnie uczyniłaś w Kanie Galilejskiej, gdy przyspieszyłaś godzinę działania Jezusa i zapowiedziałaś Jego pierwszy znak w świecie. Gdy uczta zamieniła się w smutek, powiedziałaś Mu: „Nie mają wina” (J 2, 3). O Matko, raz jeszcze powtórz to Bogu, bowiem dziś zabrakło nam wina nadziei, zniknęła radość, rozmyło się braterstwo. Zagubiliśmy człowieczeństwo, zmarnowaliśmy pokój. Staliśmy się zdolni do wszelkiej przemocy i wszelkiego zniszczenia. Jakże pilnie potrzebujemy Twojej matczynej interwencji.

Przyjmij więc, o Matko, to nasze błaganie.

 

Ty, Gwiazdo morza, nie pozwól, byśmy zostali rozbitkami w czasie wojennej burzy.

Ty, Arko Nowego Przymierza, inspiruj plany i drogi pojednania.

Ty, „Ziemio nieba”, zaprowadź w świecie Bożą zgodę.

Ugaś nienawiść, usuń pragnienie zemsty, naucz nas przebaczenia.

Uwolnij nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia nuklearnego.

Królowo Różańca Świętego, rozbudź w nas pragnienie modlitwy i miłości.

Królowo rodziny ludzkiej, wskaż narodom drogę braterstwa.

Królowo pokoju, wyjednaj światu pokój.

 

Niech Twój płacz, o Matko, poruszy nasze zatwardziałe serca. Niech łzy, które za nas przelałaś, sprawią, że znów zakwitnie owa dolina, którą wysuszyła nasza nienawiść. I choć nie milknie zgiełk broni, niech Twoja modlitwa usposabia nas do pokoju. Niech Twoje matczyne dłonie będą ukojeniem dla tych, którzy cierpią i uciekają pod ciężarem bomb. Niech Twoje macierzyńskie objęcie pocieszy tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i swej ojczyzny. Niech Twoje bolejące Serce poruszy nas do współczucia i przynagli do otwarcia drzwi i opieki nad zranioną i odrzuconą ludzkością.

 

Święta Boża Rodzicielko, gdy stałaś pod krzyżem, Jezus, wskazując na ucznia obok Ciebie, powiedział Ci: „Oto syn Twój” (J 19, 26): w ten sposób zawierzył Tobie każdego z nas. Następnie do ucznia, do każdego z nas, rzekł: „Oto Matka twoja” (w. 27). Matko, chcemy Cię teraz przyjąć w naszym życiu i w naszej historii. W tej godzinie ludzkość, wyczerpana i zrozpaczona, stoi wraz z Tobą pod krzyżem. I potrzebuje zawierzyć się Tobie, potrzebuje poprzez Ciebie poświęcić się Chrystusowi. Naród ukraiński i naród rosyjski, które czczą Cię z miłością, uciekają się do Ciebie, a Twoje Serce bije dla nich i dla wszystkich narodów zdziesiątkowanych przez wojnę, głód, niesprawiedliwość i nędzę.

My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój. Niech „tak”, które wypłynęło z Twojego Serca, otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje Serce, nastanie jeszcze pokój. Tobie więc poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje świata.

Niech za Twoim pośrednictwem Boże Miłosierdzie rozleje się na ziemię i niech słodki rytm pokoju na nowo kształtuje nasze dni. Niewiasto, któraś powiedziała Bogu „tak” i na którą zstąpił Duch Święty, przywróć pośród nas Bożą harmonię. Ożyw nasze oschłe serca, Ty, któraś jest „żywą nadziei krynicą”. Ty, któraś utkała człowieczeństwo Jezusa, uczyń nas budowniczymi komunii. Ty, która przemierzałaś nasze drogi, prowadź nas drogami pokoju. Amen.

 

źródło: https://opoka.org.pl

Liturgia

Aktualności z Archidiecezji Katowickiej

Linki

Facebook
Instagram

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej, siedziba: Ruda Śląska 41-707, ul.Tunkla 2.