DUSZPASTERSTWO MINISTRANTÓW ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

DUSZPASTERSTWO MINISTRANTÓW ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Aktualności

Z życia DMAK

Intencje Diakonii Modlitwy na miesiąc marzec

W orędziu na tegoroczny Wielki Post papież Franciszek przypomina i zachęca:

„Bóg się nami nie zmęczył. Przyjmijmy Wielki Post jako okres mocny duchowo, w którym Jego Słowo jest ponownie skierowane do nas: „Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (Wj 20, 2). Jest to czas nawróceniaczas wolności. Sam Jezus, jak przypominamy co roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, został wyprowadzony przez Ducha na pustynię, aby zostać wypróbowanym w wolności. Przez czterdzieści dni będzie On przed nami i wraz z nami: jest Synem wcielonym. W przeciwieństwie do faraona, Bóg nie chce poddanych, lecz synów. Pustynia jest przestrzenią, w której nasza wolność może dojrzeć w osobistej decyzji, by nie popaść na nowo w niewolę. W okresie Wielkiego Postu znajdujemy nowe kryteria osądu i wspólnotę, z którą możemy wyruszyć w drogę, jakiej nigdy wcześniej nie przebyliśmy.”

Ufając Bogu i Jego wrażliwości, módlmy się:

 1. O wszelkie potrzebne łaski i siły dla papieża Franciszka.
 2. O dar wiary i odwagi dla ministrantów w kryzysie swojej posługi.
 3. O łaskę gorliwości dla naszych parafialnych duszpasterzy.

Spotkania formacyjno - modlitewne w WŚSD

Starszych ministrantów, którzy chcą pogłębić swoją wiarę i jeszcze intensywniej uczestniczyć w życiu Kościoła zapraszamy na spotkania modlitewno - formacyjne.
Najbliższe spotkanie już w poniedziałek 26 lutego br.
Szczegóły w załączniku ?

Wielkopostny Dzień Skupienia

„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła…”

Dzień Skupienia

 

Wielki Post jest czasem nawrócenia i spojrzenia na swoją służbę w kontekście wierności Bogu i Jego przykazaniom. Rekolekcje są dobrą okazją do wejścia z powrotem na drogę gorliwości i ewangelizacyjnego zapału. Chcemy otwierać się na Ducha Świętego i Jego działanie oraz dokonać refleksji nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami.

 

Zapraszamy na Wielkopostny Dzień Skupienia dla kandydatów i animatorów Ministrantów Archidiecezji Katowickiej, który odbędzie się w sobotę 2 marca od godziny 12.00 w parafii Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej Kochłowicach (ul. Tunkla 2, 41-707 Ruda Śląska Kochłowice). Formularz do zapisów znajdziesz tutaj: https://www.dmak.info/kursy-i-rekolekcje/wielkopostny-dzien-skupienia.html

 

 

 

Ramowy program Dnia Skupienia

 

12.00 – Modlitwa i rozpoczęcie

12.30 – Konferencje i spotkania w grupach

Poczęstunek

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i okazja do spowiedzi świętej

16.00 – Przerwa kawowa

16.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i przygotowanie do Eucharystii

(zabieramy alby i fioletowe pasy)

18.00 – Msza święta na zakończenie Dnia Skupienia

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Diakonia Muzyczna zaprasza

 

Od 2022 roku na nowo funkcjonuje diakonia muzyczna naszego duszpasterstwa. Wśród nas są zarówno osoby, które ukończyły szkołę muzyczną, są w jej trakcie, a także takie, które nigdy nie miały z nią styczności. Każdy z członków wnosi wiele do naszej grupy przez swój talent, umiejętności oraz wiedzę. W ramach naszej grupy przed każdym wydarzeniem dzielimy między siebie funkcje; kantora, śpiewającego psalm i modlitwę powszechną, dyrygenta scholi oraz organistę. Staramy się też o odpowiedni dobór śpiewów. 

 

Prócz aktywnego działania, jakim jest przygotowywanie śpiewów na uroczystości DMAKu, staramy się dbać o naszą formację oraz o integrację; Planujemy, aby nasze spotkania formacyjno - integracyjne odbywały się dwa razy w ciągu roku. Pragniemy nieustannie się rozwijać i dzielić się nawzajem swoimi darami. 

 

W naszej grupie są osoby w przedziale wiekowym od 12 do 22 lat.

 

Czego wymagamy od kandydata do naszej diakonii? Podstawowych predyspozycji muzycznych i chęci. Będąc jednym z nas nie masz obowiązku być na każdym wydarzeniu duszpasterstwa; jesteśmy w stałym kontakcie i dogadujemy się każdorazowo, kto może w nim uczestniczyć. 

 

Jeżeli chciałbyś do nas dołączyć albo dopytać się o naszą diakonię możesz napisać do naszego moderatora - Jakuba Niedzieli - na Facebooku lub na maila (niedziela.jakub2002@gmail.com).

 

Zapraszamy!

 

Rozgrywki diecezjalne - kategoria LEKTOR MŁODSZY

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje związane z rozgrywkami diecezjalnymi w kategorii LEKTOR MŁODSZY

Każda drużyna otrzymała w odpowiednich plikach karty zgłoszeń, regulamin i drabinki rozgrywek.

Poniżej prezentujemy wszystko, to co każda drużyna w kategorii LEKTOR MŁODSZY powinna otrzymać.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres: ministranci@spoko.pl

 

REGULAMIN Archidiecezjalnego Turnieju Ministrantów w Piłce Nożnej Halowej w kategorii Lektor Młodszy w Czerwionce - Leszczynach

 

 1. CEL
 • promocja aktywnego spędzania czasu wolnego
 • organizacja współzawodnictwa sportowego
 • propagowanie dyscypliny sportowej
 • wyłonienie mistrzów Archidiecezji Katowickiej w kategorii Lektor Młodszy

 

 1. ORGANIZATORZY
 • Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej, parafia św. Andrzeja Boboli w Leszczynach

 

 1. CZAS I MIEJSCE

- sobota 2 marca 2024 r. od godz. 8.00 zgodnie z harmonogramem

- Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Czerwionce – Leszczynach (ul. Ogrodowa 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny – HALA NR 1

Hala Sportowa przy Zespole Szkół Specjalnych im. W. Sherborne (ul. Przedszkolna 1

44-238 Czerwionka-Leszczyny) – HALA NR 2

 

 1. UCZESTNICY:
 • Ministranci reprezentujący Parafie, które wywalczyły awans w rozgrywkach dekanalnych
 • W turnieju mogą wystąpić czynni ministranci z roczników 2008 - 2011 (dzień urodzin nie ma znaczenia). W przypadku braku możliwości skompletowania składu można (na własną odpowiedzialność) dołączyć ministrantów młodszych. Każdy uczestnik musi posiadać aktualny dowód tożsamości ze zdjęciem (legitymację szkolną lub dowód osobisty).
 • Drużyna musi liczyć co najmniej 5-ciu zawodników w chwili zgłaszania udziału w biurze turnieju. W przypadku zdekompletowania drużyny o dalszym jej losie zdecyduje organizator.
 • Uczestnicy muszą być zgłoszeni na imiennej liście potwierdzonej podpisem księdza Proboszcza parafii.
 • Uczestnicy powinni nie mieć przeciwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju
 • Opiekun drużyny musi posiadać przy sobie pisemne zgody (nie mogą być to zgody dostarczone sms – em, mailem itp.) rodziców/ prawnych opiekunów na udział w zawodach.
  W przypadku niedopełnienia tego wymogu – zawodnik nie zostanie dopuszczony do udziału w turnieju.
 • Każda drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna podczas całego turnieju. Opiekun bierze odpowiedzialność za swoich podopiecznych podczas zawodów. Każda drużyna, aby wziąć udział w turnieju – musi przedstawić przed rozpoczęciem swojego udziału w turnieju – prawidłowo wypełnioną kartę drużyny.

 

 1. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA:
 • Eliminacje rozegrane zostaną w grupach, systemem każdy z każdym, czas gry 8 minut
 • Za zwycięstwo przyznaje się 3 pkt, za remis 1 pkt, za porażkę 0 pkt.
 • O wyższym miejscu decydują w kolejności:
  • ilość zdobytych punktów
  • wynik bezpośredniego meczu
  • lepsza różnica bramek
  • większa ilość strzelonych bramek
  • rzuty karne (seria 3 rzutów karnych, a następnie do skutku; strzelają kolejni zawodnicy zespołu aż do wyczerpania składu)
  • w przypadku trzech i więcej drużyn z taką samą ilością punktów, tworzy się małą tabelkę, w której uwzględnia się mecze wyłącznie pomiędzy zainteresowanymi drużynami. W takiej tabelce o kolejności decyduje: liczba punktów, różnica bramek, bramki strzelone.

 

 • Do fazy pucharowej awansują drużyny, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w grupie. Czas gry wynosi 8 minut, a w finale 2 x 6 minut. W przypadku remisu zarządzone są rzuty karne (zasady jak w rozgrywkach grupowych).
 • grupy A, B, C, D swoje mecze rozgrywać będą w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Czerwionce – Leszczynach (ul. Ogrodowa 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny – HALA NR 1;

natomiast grupy E, F, G i H w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Specjalnych im. W. Sherborne (ul. Przedszkolna 1, 44-238 Czerwionka-Leszczyny) – HALA NR 2

 • Faza pucharowa odbywać się będzie tylko na Hali Sportowej SP3 (hala nr 1) - drużyny, które uzyskają awans z grup E, F, G, H – przenoszą się do hali głównej.

 

 1. PRZEPISY GRY
 • obowiązują ogólne wytyczne przepisów gry w piłkę nożną halową, dostosowane do warunków organizacyjnych
 • grająca drużyna to -  4 zawodników w polu + bramkarz (na obydwu halach)
 • zmiany systemem hokejowym
 • po aucie bramkowym bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką
 • rzut karny wykonywany jest z 7 metrów
 • obowiązuje karomierz rzutów wolnych pośrednich i bezpośrednich
 • piłka do gry po aucie bocznym wprowadzana jest nogą
 • Czerwona kartka eliminuje zawodnika z gry w danym meczu
 • za przeklinanie na boisku lub poza nim, za niesportowe zachowanie zawodnik może zostać wykluczony z udziału w turnieju.

W ekstremalnych przypadkach niesportowego i niekulturalnego zachowania drużyna może zostać zdyskwalifikowana z rozgrywek po spotkaniu organizatorów z opiekunami drużyny.

 

 1. SĘDZIOWIE:

Sędziów zawodów zabezpiecza organizator

 1. NAGRODY:
 • puchary oraz medale dla 3 najlepszych drużyn
 • dyplomy dla wszystkich drużyn
 • wyróżnienia dla najlepszego bramkarza oraz strzelca Turnieju

 

 1. INNE UWAGI:
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione czy zniszczone, pozostawione w szatni w miejscu rozgrywek.
 • Pojawiając się na rozgrywkach, uczestnicy wraz z opiekunami akceptują zawartość regulaminu!
 • Dokładna godzina rozpoczęcia meczu może ulec zmianie.
 • Po każdym zakończonym meczu kapitan drużyny zgłasza prowadzącym nazwiska strzelców swojej drużyny.
 • Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników turnieju
 • Podczas turnieju opiekę medyczną pełni osoba po kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 • W przypadku szkód, zniszczeń spowodowanych przez drużynę – ponosi ona odpowiedzialność finansową
 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
 • Opiekunowie drużyn zobowiązani są do przedstawienia w dniu zawodów w biurze Turnieju minimum 30 minut przed rozpoczęciem swojego pierwszego meczu wymaganej dokumentacji.
 • Ze względów organizacyjnych prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów, punktualne zgłaszanie się na parkiecie, oczekiwanie na drużynę nie może przekroczyć 3 minut (za opóźnienia drużyna może zostać zdyskwalifikowania przez organizatorów turnieju).
 • W przypadku rezygnacji z zawodów, proszę jak najszybciej zgłosić nieobecność drużyny na adres ministranci@spoko.pl oraz pod numerem telefonu 781 313 709 (ks. Paweł Gajda).
 • W przypadkach spornych lub nie objętych regulaminem ostateczną decyzję (bez prawa odwołania) podejmuje organizator lub upoważniony przez niego przedstawiciel.

Paweł Gajda

 

GRUPA A – hala nr 1

 1. Połomia, par. Nawiedzenia NMP
 2. Jastrzębie Zdrój, par. św. Katarzyny
 3. Wodzisław Śląski, par. św. Herberta
 4. Bojszowy Nowe, par. NMP Uzdrowienia Chorych

GRUPA B – hala nr 1

 1. Leszczyny, par. św. Andrzeja Boboli
 2. Czernica, par. NMP Królowej Polski
 3. Ruda Śląska, par. Ścięcia św. Jana Chrzciciela

GRUPA C – hala nr 1

 1. Halemba, par. Bożego Narodzenia
 2. Hołdunów, par. Chrystusa Króla
 3. Wełnowiec, par. parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

GRUPA D – hala nr 1

 1. Wyry, par. Najświętszego Serca Pana Jezusa
 2. Jejkowice, par. Matki Bożej Szkaplerznej i św. Piusa X
 3. Golejów, par. Chrystusa Króla

GRUPA E – hala nr 2

 1. Chropaczów, par. Matki Bożej Różańcowej
 2. Boguszowice, par. Najświętszego Serca Pana Jezusa
 3. Mikołów, par. św. Wojciecha
 4. Rogów, par. Najświętszego Serca Pana JezusaGRUPA F – hala nr 2
 1. Siemianowice Śląskie, par. św. Antoniego z Padwy
 2. Dąbrówka Mała, par. św. Antoniego z Padwy
 3. Przyszowice, par. św. Jana Nepomucena

 

GRUPA G – hala nr 2

 1. Chorzów Batory, par. Wniebowzięcia NMP
 2. Popielów, par. Trójcy Przenajświętszej
 3. Katowice, par. św. Piotra i Pawła w Katowicach

GRUPA H – hala nr 2

 1. Chorzów, par. św. Jadwigi Śląskiej
 2. Tychy, par. Miłosierdzia Bożego
 3. Katowice Podlesie, par. MB Częstochowskiej

 

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ogrodowa 6 (hala nr 1)

 

Godz.

Grupa

Drużyna

Drużyna

Wynik

8.50

A

Połomia, par. Nawiedzenia NMP

Jastrzębie Zdrój, par. św. Katarzyny

 

9.00

B

Leszczyny, par. św. Andrzeja Boboli

Czernica, par. NMP Królowej Polski

 

9.10

A

Jastrzębie Zdrój, par. św. Katarzyny

Bojszowy Nowe, par. NMP Uzdrowienia Chorych

 

9.20

C

Halemba, par. Bożego Narodzenia

Hołdunów, par. Chrystusa Króla

 

9.30

D

Wyry, par. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Jejkowice, par. Matki Bożej Szkaplerznej i św. Piusa X

 

9.40

A

Wodzisław Śląski, par. św. Herberta

Bojszowy Nowe, par. NMP Uzdrowienia Chorych

 

9.50

B

Ruda Śląska, par. Ścięcia św. Jana Chrzciciela

Leszczyny, par. św. Andrzeja Boboli

 

10.15

A

Połomia, par. Nawiedzenia NMP

Bojszowy Nowe, par. NMP Uzdrowienia Chorych

 

10.25

C

Wełnowiec, par. parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

 Halemba, par. Bożego Narodzenia

 

10.35

D

Golejów, par. Chrystusa Króla

Wyry, par. Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

10.45

A

Połomia, par. Nawiedzenia NMP

Wodzisław Śląski, par. św. Herberta

 

10.55

B

Czernica, par. NMP Królowej Polski

Ruda Śląska, par. Ścięcia św. Jana Chrzciciela

 

11.05

A

Jastrzębie Zdrój, par. św. Katarzyny

Wodzisław Śląski, par. św. Herberta

 

11.15

C

Hołdunów, par. Chrystusa Króla

Wełnowiec, par. parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

 

11.25

D

Jejkowice, par. Matki Bożej Szkaplerznej i św. Piusa X

Golejów, par. Chrystusa Króla

 

 

 

Zespół Szkół Specjalnych nr 9, ul. Przedszkolna 1 (hala nr 2)

Godz.

Grupa

Drużyna

Drużyna

Wynik

8.10

E

Chropaczów, par. Matki Bożej Różańcowej

Boguszowice, par. Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

8.20

F

Siemianowice Śląskie, par. św. Antoniego z Padwy

Dąbrówka Mała, par. św. Antoniego z Padwy

 

8.30

E

Boguszowice, par. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Rogów, par. Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

8.40

G

Chorzów Batory, par. Wniebowzięcia NMP

Popielów, par. Trójcy Przenajświętszej

 

8.50

H

Chorzów, par. św. Jadwigi Śląskiej

Tychy, par. Miłosierdzia Bożego

 

9.00

E

Mikołów, par. św. Wojciecha

Rogów, par. Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

9.20

F

Przyszowice, par. św. Jana Nepomucena

Siemianowice Śląskie, par. św. Antoniego z Padwy

 

9.30

E

Chropaczów, par. Matki Bożej Różańcowej

Rogów, par. Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

9.40

G

Katowice, par. św. Piotra i Pawła w Katowicach

Chorzów Batory, par. Wniebowzięcia NMP

 

9.50

H

Katowice Podlesie, par. MB Częstochowskiej

 Chorzów, par. św. Jadwigi Śląskiej

 

10.00

E

Chropaczów, par. Matki Bożej Różańcowej

Mikołów, par. św. Wojciecha

 

10.10

F

Dąbrówka Mała, par. św. Antoniego z Padwy

Przyszowice, par. św. Jana Nepomucena

 

10.30

E

Boguszowice, par. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Mikołów, par. św. Wojciecha

 

10.40

G

Popielów, par. Trójcy Przenajświętszej

Katowice, par. św. Piotra i Pawła w Katowicach

 

10.50

H

Tychy, par. Miłosierdzia Bożego

Katowice Podlesie, par. MB Częstochowskiej

 

 

⅛ FINAŁU (SP 3) – hala nr 1

 

GODZ.

GR.

DRUŻYNA 1

DRYŻYNA 2

 

WYNIK

11.40

1A-2B

 

 

M1

 

11.50

1C-2D

 

 

M2

 

12.00

1E-2F

 

 

M3

 

12.10

1G-2H

 

 

M4

 

12.20

1B-2A

 

 

M5

 

12.30

1D-2C

 

 

M6

 

12.40

1F-2E

 

 

M7

 

12.50

1H-2G

 

 

M8

 

 

¼ FINAŁU

 

GODZ.

GR.

DRUŻYNA 1

DRYŻYNA 2

 

WYNIK

13.00

M1-M2

 

 

Z1

 

13.10

M3-M4

 

 

Z2

 

13.20

M5-M6

 

 

Z3

 

13.30

M7-M8

 

 

Z4

 

  

PÓŁFINAŁ

GODZ.

GR.

DRUŻYNA 1

DRYŻYNA 2

 

WYNIK

13.45

Z1-Z2

 

 

P1

 

13.55

Z3-Z4

 

 

P2

 

 

 

O 3 MIEJSCE

14.10

PRZEGRANY

P1-P2

 

 

 

 

FINAŁ

14.20

WYGRANY

P1-P2

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA TURNIEJU ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ 2024

 

 

Dane uczestnika/zawodnika zgłaszanego do turnieju:

Imię i Nazwisko zawodnika…………………………………………………….…………………………………………………………….…
Data urodzenia……………………………………………………….…………………

Parafia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Dane rodzica/opiekuna prawnego wyrażającego zgodę i zgłaszającego zawodnika do Turnieju:

Dane (Imię i Nazwisko) Rodziców ………………………………………………………………………………………………………………………………..…….………………. *

Numer telefonu:………………………………….. Adres e-mail:…………………………………………..……………………

 

*Oświadczam, że nie istnieją żadne przeciwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w Turnieju  mojego dziecka.

 

Data………………………………………., Podpis………………………………..………….…………………..

 

 

* Zgody obowiązkowe, niezbędne do przyjęcia zgłoszenia uczestnika:

 • Wyrażam zgodę na udział mojego syna w turnieju piłkarskim ministrantów rozgrywanym 02.03.2024 r. w Czerwionce – Leszczynach.
 • Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia regulaminu w/w turnieju.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna w celach koniecznych do przeprowadzenia turnieju DMAK.
 • Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku foto-wideo mojego syna podczas w/w turnieju. Ponadto udzielam zgody na nieodpłatne ich wykorzystanie przez DMAK.
 • Wyrażam zgodę w razie zaistnienia konieczności na udzielenie dziecku pomocy przedmedycznej.
 • Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych przeze mnie informacji o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w turnieju, w celach koniecznych do przeprowadzenia turnieju DMAK.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celach archiwalnych i statystycznych.

 

 

Data……………………………………………, Podpis…………………………………………….…………………..

 

 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

MINISTRANTÓW ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

KATEGORIA – LEKTOR MŁODSZY  (ROCZNIKI 2008 - 2011)

Leszczyny, 02.03.2024 r.

 

……………………….…………………………………………
parafia

 

Imię i nazwisko ministranta

Data urodzenia

Nr legitymacji lub innego dowodu tożsamości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………..……………..……..……………………………….…………………

(IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA GRUPY (czytelnie) oraz NR TEL.)                          podpis

 

 

…………………………………………………………………………………………

(IMIĘ I NAZWISKO KAPITANA DRUŻYNY oraz NR TEL.)                                         podpis

 

 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe a wszyscy wyżej wymienieni zawodnicy są czynnymi ministrantami w naszej Parafii. Nie są również starsi niż przewiduje to podana kategoria wiekowa.

 

 

           

PIECZĘĆ PARAFII                                                  ......................................................................

 

PODPIS KSIĘDZA PROBOSZCZA

 

Liturgia

Aktualności z Archidiecezji Katowickiej

Linki

Facebook
Instagram

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej, siedziba: Ruda Śląska 41-707, ul.Tunkla 2.