DUSZPASTERSTWO MINISTRANTÓW ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

DUSZPASTERSTWO MINISTRANTÓW ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Aktualności

Z życia kościoła

Poświęcenie Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej podało do wiadomości, że w piątek 25 marca, podczas celebracji pokutej o godz. 17.00 w Bazylice św. Piotra, Papież Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Tego aktu w tym samym dniu w Fatimie dokona Kardynał Konrad Krajewski, jako wysłannik Ojca Świętego.

 

W objawieniu z 13 lipca 1917 r. w Fatimie Matka Boża prosiła o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu, stwierdzając, że jeśli prośba ta nie zostanie spełniona, Rosja będzie szerzyć „swoje błędy na całym świecie, podejmując wojny i prześladowanie Kościoła”. Dobrzy – dodała – zostaną zamęczeni, Ojciec Święty będzie miał wiele do wycierpienia, różne narody zostaną zniszczone”. Po objawieniach w Fatimie miały miejsce różne akty poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi: Pius XII 31 października 1942 r. poświęcił cały świat, a 7 lipca 1952 r. w liście apostolskim Sacro vergente anno poświęcił narody Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi:
„Tak jak kilka lat temu poświęciliśmy cały świat Niepokalanemu Sercu Matki Bożej, tak teraz, w sposób szczególny, poświęcamy wszystkie narody Rosji temu samemu Niepokalanemu Sercu”.

21 listopada 1964 r. Paweł VI w obecności ojców Soboru Watykańskiego II ponowił poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu. Papież Jan Paweł II ułożył modlitwę w formie aktu zawierzenia, który miał być odprawiony w Bazylice Najświętszej Maryi Panny Większej 7 czerwca 1981 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

 

Tekst brzmiał następująco:

„O Matko ludzi i narodów, Ty znasz wszystkie ich cierpienia i nadzieje, masz matczyne wyczucie dla wszystkich zmagań między dobrem a złem, między światłem a ciemnością, które wstrząsają światem, przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Świętym wprost do Twego Serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy Pańskiej tych, którzy najbardziej oczekują tego uścisku, a także tych, których zawierzenia oczekujesz w sposób szczególny. Weź pod swoją macierzyńską opiekę całą rodzinę ludzką, którą z czułą miłością powierzamy Tobie, o Matko. Niech dla wszystkich zbliży się czas pokoju i wolności, czas prawdy, sprawiedliwości i nadziei”.

Następnie, aby pełniej odpowiedzieć na prośby Matki Bożej, chciał w Świętym Roku Odkupienia uwydatnić akt zawierzenia z 7 czerwca 1981 roku, powtórzony w Fatimie 13 maja 1982 roku. Na pamiątkę „Fiat” wypowiedzianego przez Maryję w chwili Zwiastowania, 25 marca 1984 r. na placu św. Piotra, w duchowej jedności ze wszystkimi biskupami świata, zwołanymi wcześniej, Jan Paweł II zawierzył wszystkie narody Niepokalanemu Sercu Maryi:

„I dlatego, o Matko ludzi i narodów, Ty, która znasz wszystkie ich cierpienia i nadzieje, która po macierzyńsku odczuwasz wszystkie zmagania między dobrem a złem, między światłem a ciemnością, które wstrząsają współczesnym światem, przyjmij nasze wołanie, które poruszeni Duchem Świętym kierujemy wprost do Twego Serca: ogarnij miłością Matki i Służebnicy Pańskiej ten nasz ludzki świat, który Ci powierzamy i poświęcamy, pełni troski o ziemski i wieczny los ludzi i narodów. W sposób szczególny powierzamy i poświęcamy Ci tych ludzi i narody, którzy tego powierzenia i poświęcenia najbardziej potrzebują”.

 

W czerwcu 2000 r. Stolica Apostolska ujawniła trzecią część tajemnicy fatimskiej, a ówczesny arcybiskup Tarcisio Bertone, sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, podkreślił, że siostra Łucja w liście z 1989 r. osobiście potwierdziła, że ten uroczysty i powszechny akt poświęcenia odpowiadał temu, czego pragnęła Matka Boża: „Tak, to się stało – powiedziała wizjonerka – tak jak prosiła Matka Boża, 25 marca 1984 r.”

Włączmy się w tą modlitwę jak również w codzienną modlitwę o pokój w naszych sercach, w naszych parafiach, w naszym kraju, na Wschodzie oraz na całym świecie.

źródło: https://www.vaticannews.va

Papież dziękuje Polakom za wsparcie dla Ukrainy

Papież podkreślił, że modlitwa i post są dzisiaj wyrazem błagania o pokój na Ukrainie oraz przypomniał, że pokój na świecie rozpoczyna się od osobistej przemiany serca i wejścia na drogę naśladowania Chrystusa.

Ojciec Święty życzył uczestnikom audiencji środowej, aby podjęli z ufnością drogę wielkopostną jako okazję do wewnętrznego nawrócenia poprzez odnowione słuchanie Słowa Bożego, modlitwę oraz codzienną praktykę miłości bliźniego. Polakom podziękował za hojne wsparcie dla Ukrainy.

 

„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Wy, jako pierwsi, wsparliście Ukrainę, otwierając swoje granice, swoje serca i drzwi swoich domów dla Ukraińców uciekających przed wojną – mówił Ojciec Święty. – Hojnie ofiarujecie im wszystko, czego potrzebują, by mogli żyć godnie, pomimo dramatu obecnej chwili. Jestem Wam głęboko wdzięczny i z serca Wam błogosławię!“

W spontanicznych słowach Franciszek nawiązał też do franciszkanina, który na audiencji czytał po polsku streszczenie papieskiej katechezy.

 

„Ten brat franciszkanin, który był spikerem po polsku – jest Ukraińcem. Jego rodzice w tej chwili są w schronie pod ziemią chroniąc się przed bombami nieopodal Kijowa. A on kontynuuje swoje obowiązki tutaj, z nami. Towarzysząc mu, towarzyszymy całemu narodowi, który cierpi z powodu bombardowań, towarzyszmy jego starszym rodzicom i wielu osobom starszym, które schroniły się w bunkrach. Nieśmy w sercu pamięć o tym narodzie, a tobie – papież zwraca się do franciszkanina – dziękuję za kontynuowanie pracy.“

źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-03/papiez-dziekuje-polakom-za-wsparcie-dla-ukrainy.html

Abp Skworc na I Niedzielę Wielkiego Postu: wołajmy wytrwale o pokój i chrońmy życie uchodźców

Wołajmy wytrwale o pokój i chrońmy życie uchodźców – napisał abp Wiktor Skworc w przesłaniu na I Niedzielę Wielkiego Postu. Hierarcha wzywa do modlitwy, postu i jałmużny w intencji Ukrainy.

Wsłowie skierowanym diecezjan, abp Skworc pisze o trwającej za naszą wschodnią granicą wojnie. – Wojna jest nieszczęściem i nigdy nie jest odpowiednim sposobem rozwiązywania problemów międzynarodowych; nigdy nim nie była i nigdy nie będzie, ponieważ rodzi nowe, jeszcze poważniejsze konflikty – zauważa metropolia katowicki.

 

Konflikt zbrojny nazywa „ryzykiem, od którego nie ma odwrotu, bezsensowną rzezią, niszczącą teraźniejszość i zagrażającą przyszłości ludzi”. – W ostatecznym rozrachunku wojna jest klęską wszelkiego autentycznego humanizmu, zawsze jest porażką ludzkości – dodaje.

Hierarcha podkreśla, że za zniszczeniami materialnymi kryją się zniszczenia tkanki społecznej, życia całego społeczeństwa i tworzących je rodzin. Polska jako ojczyzna solidarności przyjmuje uchodźców wojennych, przede wszystkim kobiety i dzieci oraz osoby starsze. Przypomniał, że ten gest naszej powszechnej gościnności dostrzegł papież Franciszek w minioną środę podczas audiencji generalnej. Ojciec święty podziękował wówczas Polakom za hojność.

Pasterz Kościoła katowickiego w przesłanym słowie również wyraża wdzięczność zarówno za pomoc już udzieloną, jak i deklarowaną. Zapewnia, że struktury naszej archidiecezji i jej parafii są otwarte na przyjęcie uchodźców. W Domu św. Marcina, prowadzonym przez archidiecezjalną Caritas, i w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach zostały uruchomione punkty recepcyjne, w których uchodźcy wojenni otrzymują podstawową pomoc.

Zachęca jednak przede wszystkim do wsparcia duchowego, życzliwości, przyjęcia i akceptacji. – Należymy do jednej ludzkiej rodziny oraz do wspólnoty ochrzczonych w różnych siostrzanych Kościołach i modlimy się do naszego wspólnego Ojca w niebie. Warto więc pamiętać, jak wiele nas łączy i wspólnie z uchodźcami modlić się o pokój, nadal ofiarując w tej intencji post i modlitwę – apeluje. Prosi też chorych i cierpiących, by ofiarowali swój ból, samotność i cierpienie w tej najważniejszej dziś intencji.

– Niech troska o pokój ludzi pojednanych z Bogiem objawia się dziś w materialnej i duchowej pomocy ofiarom wojny, w wytrwałej modlitwie o pokój

i w poszerzaniu własnym zaangażowaniem przestrzeni pokoju, w odbieraniu wojnie zawłaszczonego terytorium serca – pisze abp Skworc zachęcając do wielkopostnych uczynków miłosierdzia: postu, jałmużny i modlitwy. Mają one oczyścić serca na trzech płaszczyznach: posiadania, używania i panowania.

 

Pisze o nowym wyzwaniu jakim jest dzisiaj ta „śmiercionośna wojna za naszą wschodnią granicą” i o wspieraniu ochrony życia obywateli Ukrainy modlitwą i działaniami społecznymi. – W suplikacjach wołajmy wytrwale o pokój i chrońmy życie uchodźców wojennych, każdy na miarę swoich możliwości, na miarę swego serca – wzywa arcybiskup.

Zachęca, by czas Wielkiego Postu był czasem pojednania się z Bogiem i bliźnimi. – To w Jego imię jesteśmy „posłani w pokoju Chrystusa”: w świat wojny jako słudzy i apostołowie pokoju – dodaje.

Źródło: https://katowice.gosc.pl/doc/7388135.Abp-Skworc-na-I-Niedziele-Wielkiego-Postu-wolajmy-wytrwale-o

Abp Gądecki: Apel o chrześcijańskie podejście do uchodźców z Ukrainy

O apelu biskupów o chrześcijańskie podejście do uchodźców z Ukrainy przypomniał podczas Mszy św. w poznańskiej katedrze metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.

 

 

Podczas rozpoczętej o północy (27.02.2022) mszy św. w intencji ojczyzny abp Gądecki przypomniał, że w piątek, w związku z ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie, w trybie nadzwyczajnym zebrała się Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski.

 

 

„Zważywszy na to, że uciekający przed wojną Ukraińcy będą kierować się głównie do naszego kraju, biskupi apelują do wszystkich Polaków o chrześcijańskie podejście do uchodźców. O otwarcie dla sióstr i braci z Ukrainy naszych domów, hosteli, domów diecezjalnych, parafialnych, rekolekcyjnych i wszelkich miejsc, gdzie może być świadczona pomoc potrzebującym” – powiedział abp Gądecki.

 

 

Jak podkreślił, obecna sytuacja domaga się szybkiej mobilizacji; potrzeba wolontariuszy, którzy włączą się w niesienie konkretnej pomocy poprzez struktury Caritas, Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie oraz innych instytucji kościelnych i świeckich.

 

 

Metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przypomniał ponadto, że Rada Stała KEP prosi o zorganizowanie zbiórek do puszek na pomoc dotkniętym obecnym kryzysem po każdej mszy św. w niedzielę i w Środę Popielcową.

 

 

Biskupi zaapelowali także o to, aby w czasie każdej Mszy św. wznoszono prośby w intencji pokoju i śpiewano suplikacje. Zalecili też podejmowanie postu w intencji ocalenia życia i zdrowia „naszych sióstr i braci w Ukrainie”.

Źródło: gosc.pl

Abp Skworc wzywa do modlitwy o pokój

Komunikat z apelem o modlitwę w intencji pokoju w Europie Wschodniej oraz o pojednanie między narodami został przesłany do parafii archidiecezji.

Wkomunikacie metropolita katowicki przypomina, że pokój nie polega wyłącznie na braku wojny i zapewnieniu równowagi sił między narodami. – Wyrzekanie się nienawiści i przemocy prowadzi przede wszystkim do obrony dóbr osoby ludzkiej, swobodnej wymiany myśli między ludźmi, a także do poszanowania godności osób i narodów – wyjaśnia abp Skworc.

 

Szczególną formą tej modlitwy mają być suplikacje oraz modlitwa różańcowa. – Wezwanie o dar pokoju wypowiadane podczas modlitwy wiernych oraz śpiew suplikacji na zakończenie każdej Mszy św. wzmocnijmy aktem indywidualnej, parafialnej i rodzinnej modlitwy różańcowej, która w miesiącach trwającej pandemii była skutecznym narzędziem działania Bożej łaski i źródłem nadziei – czytamy.

 

 

Poniżej umieszczamy treść komunikatu

 

Księże Proboszczu, Księże Administratorze,
Drogi Bracie!

Skierowany do wiernych i ludzi dobrej woli apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu o modlitwę w intencji pokoju w Europie Wschodniej czynię swoim i nadal serdecznie proszę o włączenie się w modlitewne błaganie o pojednanie między narodami. Pamiętajmy jednocześnie, że pokój nie polega wyłącznie na braku wojny i zapewnieniu równowagi sił między narodami. Wyrzekanie się nienawiści i przemocy prowadzi przede wszystkim do obrony dóbr osoby ludzkiej, swobodnej wymiany myśli między ludźmi, a także do poszanowania godności osób i narodów (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 2304).

Wezwanie o dar pokoju wypowiadane podczas modlitwy wiernych oraz śpiew Suplikacji na zakończenie każdej Mszy św. wzmocnijmy aktem indywidualnej, parafialnej i rodzinnej modlitwy różańcowej, która w miesiącach trwającej pandemii była skutecznym narzędziem działania Bożej łaski i źródłem nadziei.

Wyrażając wdzięczność za przyjęcie zaproszenia do modlitwy, osobom duchownym, konsekrowanym i wiernym świeckim życzę wsparcia Maryi, Królowej Pokoju oraz orędownictwa Świętych i Błogosławionych, zwłaszcza Patronów Europy. Wszystkim trwającym na modlitwie o pokój, który jest „dziełem sprawiedliwości” i „owocem miłości” (Gaudium et spes, 78) z serca błogosławię!

Szczęść Boże!

 

† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki

Liturgia

Aktualności z Archidiecezji Katowickiej

Linki

Facebook
Instagram

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej, siedziba: Ruda Śląska 41-707, ul.Tunkla 2.