DUSZPASTERSTWO MINISTRANTÓW ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

DUSZPASTERSTWO MINISTRANTÓW ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Aktualności

Z życia DMAK

Intencje Diakonii Modlitwy na miesiąc marzec

„Popiół przypomina nam, kim jesteśmy i skąd pochodzimy, prowadzi nas z powrotem do podstawowej prawdy o życiu: tylko Pan jest Bogiem, a my stanowimy dzieło Jego rąk. My mamy życie, podczas gdy On jest życiem. On jest Stwórcą, podczas gdy my jesteśmy kruchą gliną kształtowaną Jego rękoma. Pochodzimy z ziemi i potrzebujemy nieba, potrzebujemy Boga; z Bogiem zmartwychwstaniemy z naszych popiołów, ale bez Niego jesteśmy prochem. Pochylając z pokorą głowy, by przyjąć popiół, przywołajmy następnie w pamięci naszych serc tę prawdę: jesteśmy Pana, należymy do Niego. On bowiem «ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia» (Rdz 2, 7). To znaczy, że istniejemy, ponieważ On tchnął w nas tchnienie życia. I jako czuły oraz miłosierny Ojciec, On również przeżywa Wielki Post, ponieważ nas pragnie, czeka na nas, oczekuje naszego powrotu. I zawsze nas zachęca, abyśmy nie rozpaczali, nawet gdy upadamy w proch naszej słabości oraz grzechu, ponieważ «On wie, z czego jesteśmy utworzeni, pamięta, że jesteśmy prochem» (Ps 103, 14). Usłyszmy to jeszcze raz: pamięta, że jesteśmy prochem. Bóg to wie; natomiast my często o tym zapominamy, myśląc, iż bez Niego jesteśmy samowystarczalni, silni, niezwyciężeni.“

 

Tak Ojciec Święty zwrócił się do wiernych podczas homilii Mszy Środy Popielcowej. Niech te słowa prowadzą nas w czasie Wielkiego Postu i przypominają o potrzebie codziennej modlitwy.

 

W marcu pamiętajmy szczególnie o następujących intencjach.

 1. Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków wspólnot kościelnych, aby w tym samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie. (papieska intencja Apostolstwa Modlitwy)
 2. Otoczmy modlitwą dzieło wiosennego kursu animatora, który przed nami, a także wszystkich kandydatów i prowadzących.
 3. Prośmy za całe Duszpasterstwo, aby czas Wielkiego Postu był dla nas okazją do zacieśniania relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem oraz poznawania swojej własnej tożsamości.

 

 

Rozgrywki w Tychach - Kategoria LEKTOR STARSZY - Podsumowanie

 

18 lutego 2023 na hali tyskiego MOSiR odbył się Archidiecezjalny Turniej Ministrantów w Piłce Nożnej w kategorii: „Lektor Starszy”. Organizatorami turnieju była: parafia Miłosierdzia Bożego w Tychach, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach oraz Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej. Warunkiem uczestnictwa w finałowym turnieju było zwycięstwo w swoim dekanacie. Zawody cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno zawodników jak i ich parafialnych opiekunów.

Do rywalizacji przystąpiły 23 drużyny – czyli ponad 200 ministrantów – z różnych parafii naszej Archidiecezji.  Choć nie każdy mógł zostać zwycięzcą gra przebiegała we wspaniałej atmosferze fair play, dalekiej od tej spotykanej na stadionach. Po zaciętych meczach w najlepszymi drużynami zostały: I miejsce: Parafia NSPJ w Niedobczycach, II miejsce parafia Matki Bożej Wszechpośredniczki  Łaski i św. Antoniego oraz III miejsce: Parafia Maksymiliana Kolbego z Tychów. Najlepszym bramkarzem został: Gabriel Biernacki, a najlepszym strzelcem turnieju: Robert Machulec.  Dziękujemy wszystkim za pomoc, obecność i życzliwość. Bóg zapłać!

Rozgrywki w kategorii LEKTOR STARSZY

 

REGULAMIN

 

Mistrzostw Ministrantów Archidiecezji Katowickiej

w piłce nożnej halowej w Tychach

 

 

 1. CEL
 • promocja aktywnego spędzania czasu wolnego
 • organizacja współzawodnictwa sportowego
 • propagowanie dyscypliny sportowej

 

 1. ORGANIZATORZY
 • Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej

 

 1. CZAS I MIEJSCE

- sobota 18 luty 2023 r. od godz. 8.30

- Hala Sportowa, Tychy ul. Piłsudskiego 20

 

 1. UCZESTNICY:
 • Ministranci reprezentujący Parafie, które wywalczyły awans w rozgrywkach dekanalnych
 • W turnieju mogą wystąpić ministranci reprezentujący szkoły ponadgimnazjalnej oraz starsi do rocznika 2002 włącznie (dzień urodzin nie ma znaczenia). W przypadku braku możliwości skompletowania składu można (na własną odpowiedzialność) dołączyć ministrantów młodszych. Każdy uczestnik musi posiadać przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem (legitymację szkolną, studencką lub dowód osobisty).
 • Drużyna musi liczyć co najmniej 5-ciu zawodników w chwili zgłaszania udziału w biurze turnieju. W przypadku zdekompletowania drużyny o dalszym jej losie zdecyduje organizator.

 

 

 1. 5. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA:
 • Eliminacje rozegrane zostaną w grupach, systemem każdy z każdym, czas gry 8 minut
 • Za zwycięstwo przyznaje się 2 pkt, za remis 1 pkt, za porażkę 0 pkt.
 • O wyższym miejscu decydują w kolejności:
  • ilość zdobytych punktów,
  • wynik bezpośredniego meczu,
  • lepsza różnica bramek,
  • większa ilość strzelonych bramek,
  • rzuty karne (seria 3 rzutów karnych, a następnie do skutku; strzelają kolejni zawodnicy zespołu aż do wyczerpania składu)
  • w przypadku trzech i więcej drużyn z taką samą ilością punktów, tworzy się małą tabelkę, w której uwzględnia się mecze wyłącznie pomiędzy zainteresowanymi drużynami. W takiej tabelce o kolejności decyduje: liczba punktów, różnica bramek, bramki strzelone.
 • Do fazy pucharowej awansują zwycięzcy grup. Czas gry w w półfinale rozgrywek i meczu o III miejsce rozgrywek wynosi 8 minut, a w finale czas gry wynosi 12 minut. W przypadku remisu zarządzone są rzuty karne (zasady jak w rozgrywkach grupowych).

 

 1. PRZEPISY GRY
 2. PRZEPISY GRY - obowiązują ogólne wytyczne przepisów gry w piłkę nożną, dostosowane do warunków organizacyjnych- ogólne przepisy gry w piłkę nożną dostępne tutaj: https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/941/4726-Przepisy%20Gry%202022-23.pdf - PROSZĘ O PILNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEPISAMI KTÓRE BĘDĄ EGZEKWOWANE PRZEZ SĘDZIÓW ZAWODÓW - Wymienione wyżej przepisy różnią się od turniejowych pod względem:

-Czasu rozgrywania meczu

-Nie zatrzymujemy czasu w trakcie meczu

-Mecze fazy grupowej trwają 8 minut, natomiast fazy pucharowej 12 minut

- grająca drużyna to 4 zawodników w polu + bramkarz - drużynę stanowi maksymalnie 10 czynnych ministrantów

- zmiany systemem hokejowym

- po aucie bramkowym bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką

- Auty wybijane są nogą z linii bocznej boiska lub z spoza niego. Piłka stoi w miejscu i nie może się toczyć. Po złym wybiciu, piłkę przejmuje rywal

- Odległość przeciwnika od piłki podczas jej wprowadzenia do gry, rzutów wolnych, rzutów rożnych wynosi 5 m, z autów 2 m

- Zawodnicy będą karani kartkami oraz wykluczeniami czasowymi. Gracz ukarany żółtą kartką opuszcza automatycznie plac gry na 2 min. Ukarany piłkarz wraca na boisko po upływie 2 min, o ile jego zespół nie straci wcześniej bramki wtedy wraca na boisko po utracie bramki.

- W przypadku tego turnieju czerwona karta eliminuje zawodnika na dany mecz i minimum kolejny (ostateczną decyzję podejmuje organizator),Drużyna gra w osłabieniu przez 2 minuty, o ile jego zespół nie straci wcześniej bramki inny zawodnik z drużyny wraca na boisko po utracie bramki w miejsce wykluczonego zawodnika.

 - za przeklinanie na boisku lub poza nim, za niesportowe zachowanie, cała drużyna zostaje ukarana, w przypadku powtarzających się zachowań danego zawodnika, całkowitym jego wykluczeniem z turnieju. W ekstremalnych przypadkach drużyna może zostać zdyskwalifikowana z rozgrywek po spotkaniu głównego organizatora z obecnymi opiekunami drużyn oraz z komitetem organizacyjnym

ORGANIZATOR PODEJMUJE OSTATECZNĄ DECYZJE W SPRAWACH NIEZAPISANYCH W REGULAMINIE

 

 1. SĘDZIOWIE:

sędziów rozgrywek zabezpiecza organizator

 

 1. NAGRODY:

-           puchary oraz medale dla 3 najlepszych drużyn

-           dyplomy dla wszystkich drużyn

-           wyróżnienia dla najlepszego bramkarza oraz strzelca Turnieju

 

 1. INNE UWAGI:
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, pozostawione w szatni w miejscu rozgrywek.
 • Pojawiając się na rozgrywkach, uczestnicy wraz z opiekunami akceptują zawartość regulaminu!
 • Dokładna godzina rozpoczęcia meczu może nieznacznie ulec zmianie.
 • Podczas całego dnia trwania rozgrywek konieczna jest obecność osoby dorosłej, odpowiedzialnej za grupę. Przy zgłaszaniu swojej obecności w biurze Turnieju osoba ta, będzie zobowiązana do podpisania oświadczenia o pełnej odpowiedzialności za swoich podopiecznych.
 • Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od np. nieszczęśliwych wypadków
 • Hala turniejowa, nie należy do organizatora rozgrywek. Surowo więc przestrzegamy, że za wszelakie zniszczenia w szatniach do odpowiedzialności pociągnięte będą drużyny korzystające z danej szatni

 

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
 • Opiekunowie drużyn zobowiązani są do przedstawienia w dniu zawodów w biurze Turnieju minimum 30 minut przed rozpoczęciem swojego pierwszego meczu wykazu zawodników według listy przesłanej przez Organizatora. Na prośbę Organizatora są zobowiązani przedstawić dowody tożsamości. Wykaz powinien być potwierdzony przez Proboszcza macierzystej Parafii.
 • Ze względów organizacyjnych prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów, punktualne zgłaszanie się na parkiecie, oczekiwanie na drużynę nie może przekroczyć 2 minut (za opóźnienia drużyna może zostać zdyskwalifikowania przez organizatorów turnieju)
 • W przypadku rezygnacji z zawodów, proszę jak najszybciej zgłosić nieobecność drużyny na adres ministranci@spoko.pl
 • W przypadkach spornych lub nie objętych regulaminem decyzję podejmuje upoważniony przedstawiciel organizatorów.

 

 TURNIEJ  ROZGRYWEK ARCHIDIECEZJALNYCH MINISTRANTÓW 2023

 

 

Lp.

Grupa A

1.

Bieruń

Bojszowy Nowe, par. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

 

2.

Niedobczyce

Niedobczyce, par. NSPJ

 

3.

Orzesze

Palowice, par. Trójcy Przenajświętszej

 

 

Lp.

Grupa B

1.

Boguszowice

Świerklany, par. św. Anny

 

2.

Miedźna

Miedźna, par. św. Klemensa

 

3.

Pszów

Rydułtowy, par. św. Jerzego

 

 

Lp.

Grupa C

1.

Chorzów Batory

Chorzów Batory, par. Wniebowzięcia NMP

 

2.

Łaziska

Wyry, par. NSPJ

 

3.

Rybnik

Rybnik - Paruszowiec, parafia pw. św. Jana Sarkandra

 

 

Lp.

Grupa D

1.

Dębieńsko

Bełk, par. św. Jana Sarkandra

 

2.

Lędziny

Imielin, par. Matki Bożej Szkaplerznej

 

3.

Siemianowice Śląskie

Siemianowice Śląskie, par. św. Antoniego -

 

 

Lp.

Grupa E

1.

Gorzyce

Gorzyce, par. Świętego Anioła Stróża

 

2.

Kochłowice

Ruda Śląska - Halemba, par. Bożego Narodzenia

 

3.

Świętochłowice

Zgoda, par. św. Józefa

 

 

Lp.

Grupa F

1.

Jastrzębie Górne

Jastrzębie Górne, par. Świętej Katarzyny

 

2.

Tychy Nowe

Tychy, par. św. Maksymiliana

 

3.

Knurów

Knurów, par. Matki Bożej Częstochowskiej

 

 

Lp.

Grupa G

1.

Tychy Stare

Tychy, par. św. Marii Magdaleny

 

2.

Katowice - Załęże

Tysiąclecie Dolne, par. Podwyższenia Krzyża Świętego i MB Uzdrowienia Chorych

3.

Katowice - Bogucice

Katowice Bogucice, par. św. Szczepana

 

 

Lp.

Grupa H

1.

Katowice - Piotrowice

Podlesie, par. Matki Bożej Częstochowskiej

 

2.

Katowice - Śródmieście

Katowice, par. Wniebowzięcia NMP

 

3.

Wodzisław Śląski

Jedłownik, par. Matki Boskiej Wszechpośredniczki Łask i

Św. Antoniego

 

L.P

GRUPA

GODZ.

PARAFIA I

WYNIK

PARAFIA II

1

A

8:45

Bojszowy Nowe, par. MB Uzdrowienia Chorych

 

 

Niedobczyce, par. NSPJ

 

2

B

8:55

Świerklany, par. św. Anny

 

 

Miedźna, par. św. Klemensa

 

3

A

9:05

Niedobczyce, par. NSPJ

 

 

Palowice, par. Trójcy Przenajświętszej

 

4

B

9:15

Miedźna, par. św. Klemensa

 

 

Rydułtowy, par. św. Jerzego

 

5

A

9:25

Palowice, par. Trójcy Przenajświętszej

 

 

Bojszowy Nowe, par. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

 

6

B

9:35

Rydułtowy, par. św. Jerzego

 

 

Świerklany, par. św. Anny

 

7

C

9:45

Chorzów Batory, par. Wniebowzięcia NMP

 

 

Wyry, par. NSPJ

 

8

D

9:55

Bełk, par. św. Jana Sarkandra

 

 

Imielin, par. Matki Bożej Szkaplerznej

 

9

C

10:05

Wyry, par. NSPJ

 

 

Rybnik - Paruszowiec, parafia pw. św. Jana Sarkandra

 

10

D

10:15

Imielin, par. Matki Bożej Szkaplerznej

 

 

Siemianowice Śląskie, par. św. Antoniego -

 

11

C

10:25

Rybnik - Paruszowiec, parafia pw. św. Jana Sarkandra

 

 

Chorzów Batory, par. Wniebowzięcia NMP

 

12

D

10:35

Siemianowice Śląskie, par. św. Antoniego -

 

 

Bełk, par. św. Jana Sarkandra

 

13

E

10:45

Gorzyce, par. Świętego Anioła Stróża

 

 

Ruda Śląska - Halemba, par. Bożego Narodzenia

 

14

F

10:55

Jastrzębie Górne, par. Świętej Katarzyny

 

 

Tychy, par. św. Maksymiliana

 

15

E

11:05

Ruda Śląska - Halemba, par. Bożego Narodzenia

 

 

Zgoda, par. św. Józefa

 

16

F

11:15

Tychy, par. św. Maksymiliana

 

 

Knurów, par. Matki Bożej Częstochowskiej

 

17

E

11:25

Zgoda, par. św. Józefa

 

 

Gorzyce, par. Świętego Anioła Stróża

 

18

F

11:35

Knurów, par. Matki Bożej Częstochowskiej

 

 

Jastrzębie Górne, par. Świętej Katarzyny

 

19

G

11:45

Tychy, par. św. Marii Magdaleny

 

 

Tysiąclecie Dolne, par. Podwyższenia Krzyża Świętego i MB Uzdrowienia Chorych

20

H

11:55

Podlesie, par. Matki Bożej Częstochowskiej

 

 

Katowice, par. Wniebowzięcia NMP

 

21

G

12:05

Tysiąclecie Dolne, par. Podwyższenia Krzyża Świętego i MB Uzdrowienia Chorych

 

Katowice Bogucice, par. św. Szczepana

 

22

H

12:15

Katowice, par. Wniebowzięcia NMP

 

 

Jedłownik, par. Matki Boskiej Wszechpośredniczki Łask i

Św. Antoniego

23

G

12:25

Katowice Bogucice, par. św. Szczepana

 

 

Tychy, par. św. Marii Magdaleny

 

24

H

12:35

Jedłownik, par. Matki Boskiej Wszechpośredniczki Łask i

Św. Antoniego

 

Podlesie, par. Matki Bożej Częstochowskiej

 

Rozgrywki w kategorii LEKTOR MŁODSZY

Zapraszamy do udziału w rozgrywkach w piłce nożnej halowej w kategorii Lektor Młodszy w Czerwionce - Leszczynach. Organizator tego etapu - ks. Paweł Gajda - przesyła najważniejsze informacje, które znajdziemy poniżej. Dodatkowo do zgłoszonych drużyn zostały wysłane karty drużyn i karty zawodników.

 

REGULAMIN

 

Archidiecezjalnego Turnieju Ministrantów

w Piłce Nożnej Halowej w kategorii Lektor Młodszy w Czerwionce - Leszczynach

 

 1. CEL
 • promocja aktywnego spędzania czasu wolnego
 • organizacja współzawodnictwa sportowego
 • propagowanie dyscypliny sportowej
 • wyłonienie mistrzów Archidiecezji Katowickiej w kategorii Lektor Młodszy

 

 1. ORGANIZATORZY
 • Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej, parafia św. Andrzeja Boboli w Leszczynach

 

 

 1. CZAS I MIEJSCE

- sobota 4 marca 2023 r. od godz. 8.00 zgodnie z harmonogramem

- Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Czerwionce – Leszczynach (ul. Ogrodowa 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny – HALA NR 1

Hala Sportowa przy Zespole Szkół Specjalnych im. W. Sherborne (ul. Przedszkolna 1

44-238 Czerwionka-Leszczyny) – HALA NR 2

 

 

 

 1. UCZESTNICY:
 • Ministranci reprezentujący Parafie, które wywalczyły awans w rozgrywkach dekanalnych
 • W turnieju mogą wystąpić czynni ministranci z roczników 2007 - 2010 (dzień urodzin nie ma znaczenia). W przypadku braku możliwości skompletowania składu można (na własną odpowiedzialność) dołączyć ministrantów młodszych. Każdy uczestnik musi posiadać aktualny dowód tożsamości ze zdjęciem (legitymację szkolną lub dowód osobisty).
 • Drużyna musi liczyć co najmniej 5-ciu zawodników w chwili zgłaszania udziału w biurze turnieju. W przypadku zdekompletowania drużyny o dalszym jej losie zdecyduje organizator.
 • Uczestnicy muszą być zgłoszeni na imiennej liście potwierdzonej podpisem księdza Proboszcza parafii.
 • Uczestnicy powinni nie mieć przeciwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju
 • Opiekun drużyny musi posiadać przy sobie pisemne zgody (nie mogą być to zgody dostarczone sms – em, mailem itp.) rodziców/ prawnych opiekunów na udział w zawodach.
  W przypadku niedopełnienia tego wymogu – zawodnik nie zostanie dopuszczony do udziału w turnieju.
 • Każda drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna podczas całego turnieju. Opiekun bierze odpowiedzialność za swoich podopiecznych podczas zawodów.

 

 

 1. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA:
 • Eliminacje rozegrane zostaną w grupach, systemem każdy z każdym, czas gry 8 minut
 • Za zwycięstwo przyznaje się 3 pkt, za remis 1 pkt, za porażkę 0 pkt.
 • O wyższym miejscu decydują w kolejności:
  • ilość zdobytych punktów
  • wynik bezpośredniego meczu
  • lepsza różnica bramek
  • większa ilość strzelonych bramek
  • rzuty karne (seria 3 rzutów karnych, a następnie do skutku; strzelają kolejni zawodnicy zespołu aż do wyczerpania składu)
  • w przypadku trzech i więcej drużyn z taką samą ilością punktów, tworzy się małą tabelkę, w której uwzględnia się mecze wyłącznie pomiędzy zainteresowanymi drużynami. W takiej tabelce o kolejności decyduje: liczba punktów, różnica bramek, bramki strzelone.

 

 • Do fazy pucharowej awansują drużyny, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w grupie. Czas gry wynosi 8 minut, a w finale 2 x 6 minut. W przypadku remisu zarządzone są rzuty karne (zasady jak w rozgrywkach grupowych).
 • grupy A, B, C, D swoje mecze rozgrywać będą w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Czerwionce – Leszczynach (ul. Ogrodowa 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny – HALA NR 1;

natomiast grupy E, F, G i H w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Specjalnych im. W. Sherborne (ul. Przedszkolna 1, 44-238 Czerwionka-Leszczyny) – HALA NR 2

 • Faza pucharowa odbywać się będzie tylko na Hali Sportowej SP3 (hala nr 1) - drużyny, które uzyskają awans z grup E, F, G, H – przenoszą się do hali głównej.

 

 1. PRZEPISY GRY
 • obowiązują ogólne wytyczne przepisów gry w piłkę nożną halową, dostosowane do warunków organizacyjnych
 • grająca drużyna to -  4 zawodników w polu + bramkarz (na obydwu halach)
 • zmiany systemem hokejowym
 • po aucie bramkowym bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką
 • rzut karny wykonywany jest z 7 metrów
 • obowiązuje karomierz rzutów wolnych pośrednich i bezpośrednich
 • piłka do gry po aucie bocznym wprowadzana jest nogą
 • Czerwona kartka eliminuje zawodnika z gry w danym meczu
 • za przeklinanie na boisku lub poza nim, za niesportowe zachowanie zawodnik może zostać wykluczony z udziału w turnieju.

W ekstremalnych przypadkach niesportowego i niekulturalnego zachowania drużyna może zostać zdyskwalifikowana z rozgrywek po spotkaniu organizatorów z opiekunami drużyny.

 

 1. SĘDZIOWIE:

Sędziów zawodów zabezpiecza organizator

 

 1. NAGRODY:
 • puchary oraz medale dla 3 najlepszych drużyn
 • dyplomy dla wszystkich drużyn
 • wyróżnienia dla najlepszego bramkarza oraz strzelca Turnieju

 

 

 1. INNE UWAGI:
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione czy zniszczone, pozostawione w szatni w miejscu rozgrywek.
 • Pojawiając się na rozgrywkach, uczestnicy wraz z opiekunami akceptują zawartość regulaminu!
 • Dokładna godzina rozpoczęcia meczu może ulec zmianie.
 • Po każdym zakończonym meczu kapitan drużyny zgłasza prowadzącym nazwiska strzelców swojej drużyny.
 • Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników turnieju
 • Podczas turnieju opiekę medyczną pełni osoba po kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 • W przypadku szkód, zniszczeń spowodowanych przez drużynę – ponosi ona odpowiedzialność finansową 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
 • Opiekunowie drużyn zobowiązani są do przedstawienia w dniu zawodów w biurze Turnieju minimum 30 minut przed rozpoczęciem swojego pierwszego meczu wymaganej dokumentacji.
 • Ze względów organizacyjnych prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów, punktualne zgłaszanie się na parkiecie, oczekiwanie na drużynę nie może przekroczyć 3 minut (za opóźnienia drużyna może zostać zdyskwalifikowania przez organizatorów turnieju).
 • W przypadku rezygnacji z zawodów, proszę jak najszybciej zgłosić nieobecność drużyny na adres ministranci@spoko.pl oraz  u ks. Pawła Gajdy.
 • W przypadkach spornych lub nie objętych regulaminem ostateczną decyzję (bez prawa odwołania) podejmuje organizator lub upoważniony przez niego przedstawiciel.

 

 

ks. Paweł Gajda

 

 

GRUPA A – hala nr 1

 1. Bojszowy Nowe, par. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych
 2. Tychy, par. Miłosierdzia Bożego
 3. Chełm Śląski, par. Trójcy Przenajświętszej
 4. Katowice, par. Wniebowzięcia NMP

 

 

GRUPA B – hala nr 1

 1. Jejkowice, par. MB Szkaplerznej i Piusa X
 2. Chorzów Batory, par. Dobrego Pasterza
 3. Miedźna, par. św. Klemensa
 4. Piekary Śląskie, par. Imienia NMP i św. Bartłomieja

 

 

 

GRUPA C – hala nr 1

 1. Łaziska Górne, par. Królowej Różańca Świętego
 2. Leszczyny, par. św. Andrzeja Boboli
 3. Mikołów, par. św. Wojciecha

 

 

 

GRUPA D – hala nr 1

 1. Ruda Śląska - Halemba, par. Matki Bożej Różańcowej
 2. Świerklany, par. św. Anny
 3. Katowice Borki, par. MBNP

 

 

 

GRUPA E – hala nr 2

 1. Zgoda, par. św. Józefa
 2. Wełnowiec, par. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
 3. Panewniki, par. św. Ludwika
 4. Rydułtowy, par. św. Jerzego

 

 

 

GRUPA F – hala nr 2

 1. Połomia, par. Nawiedzenia NMP
 2. Ornontowice, par. Michała Archanioła
 3. Jedłownik, par. Matki Boskiej Wszechpośredniczki Łask i Św. Antoniego

 

 

 

 

GRUPA G – hala nr 2

 1. Gorzyce, par. Świętego Anioła Stróża
 2. Siemianowice Śląskie, par. Krzyża Świętego
 3. Niedobczyce, par. NSPJ

 

 

GRUPA H – hala nr 2

 1. Tychy, par. św. Maksymiliana
 2. Jastrzębie Górne, par. Świętej Katarzyny
 3. Podlesie, par. Matki Bożej Częstochowskiej

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ogrodowa 6 (hala nr 1)

 

Godz.

Grupa

Drużyna

Drużyna

Wynik

8.45

A

Bojszowy Nowe, par. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

Tychy, par. Miłosierdzia Bożego

 

9.00

B

Jejkowice, par. MB Szkaplerznej i Piusa X

Chorzów Batory, par. Dobrego Pasterza

 

9.10

C

Łaziska Górne, par. Królowej Różańca Świętego

Leszczyny, par. św. Andrzeja Boboli

 

9.20

D

Ruda Śląska - Halemba, par. Matki Bożej Różańcowej

Świerklany, par. św. Anny

 

9.30

A

Chełm Śląski, par. Trójcy Przenajświętszej

Katowice, par. Wniebowzięcia NMP

 

9.40

B

Miedźna, par. św. Klemensa

Piekary Śląskie, par. Imienia NMP i św. Bartłomieja

 

9.50

C

Łaziska Górne, par. Królowej Różańca Świętego

Mikołów, par. św. Wojciecha

 

10.00

D

Ruda Śląska - Halemba, par. Matki Bożej Różańcowej

Katowice Borki, par. MBNP

 

10.10

A

Bojszowy Nowe, par. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

Chełm Śląski, par. Trójcy Przenajświętszej

 

10.20

B

Jejkowice, par. MB Szkaplerznej i Piusa X

Miedźna, par. św. Klemensa

 

10.30

C

Leszczyny, par. św. Andrzeja Boboli

Mikołów, par. św. Wojciecha

 

10.40

D

Świerklany, par. św. Anny

Katowice Borki, par. MBNP

 

 

10.50

A

Tychy, par. Miłosierdzia Bożego

Katowice, par. Wniebowzięcia NMP

 

11.00

B

Chorzów Batory, par. Dobrego Pasterza

Piekary Śląskie, par. Imienia NMP i św. Bartłomieja

 

11.10

A

Bojszowy Nowe, par. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

Katowice, par. Wniebowzięcia NMP

 

11.20

B

Jejkowice, par. MB Szkaplerznej i Piusa X

Piekary Śląskie, par. Imienia NMP i św. Bartłomieja

 

11.30

A

Tychy, par. Miłosierdzia Bożego

Chełm Śląski, par. Trójcy Przenajświętszej

 

11.40

B

Chorzów Batory, par. Dobrego Pasterza

Miedźna, par. św. Klemensa

 

 

 

Zespół Szkół Specjalnych nr 9, ul. Przedszkolna 1 (hala nr 2)

 

8.10

E

Zgoda, par. św. Józefa

Wełnowiec, par. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

 

8.25

F

Połomia, par. Nawiedzenia NMP

Ornontowice, par. Michała Archanioła

 

8.35

G

Gorzyce, par. Świętego Anioła Stróża

Siemianowice Śląskie, par. Krzyża Świętego

 

8.45

H

Tychy, par. św. Maksymiliana

Jastrzębie Górne, par. Świętej Katarzyny

 

8.55

E

Panewniki, par. św. Ludwika

Rydułtowy, par. św. Jerzego

 

9.05

F

Połomia, par. Nawiedzenia NMP

Jedłownik, par. Matki Boskiej Wszechpośredniczki Łask i Św. Antoniego

 

9.15

G

Gorzyce, par. Świętego Anioła Stróża

Niedobczyce, par. NSPJ

 

9.25

H

Tychy, par. św. Maksymiliana

Podlesie, par. Matki Bożej Częstochowskiej

 

9.35

E

Zgoda, par. św. Józefa

Panewniki, par. św. Ludwika

 

9.45

F

Ornontowice, par. Michała Archanioła

Jedłownik, par. Matki Boskiej Wszechpośredniczki Łask i Św. Antoniego

 

9.55

E

Zgoda, par. św. Józefa

Rydułtowy, par. św. Jerzego

 

10.05

G

Siemianowice Śląskie, par. Krzyża Świętego

Niedobczyce, par. NSPJ

 

10.30

E

Wełnowiec, par. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

Rydułtowy, par. św. Jerzego

 

10.40

H

Jastrzębie Górne, par. Świętej Katarzyny

Podlesie, par. Matki Bożej Częstochowskiej

 

10.50

E

Wełnowiec, par. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

Panewniki, par. św. Ludwika

 

Rozgrywki najmłodszych rozegrane! Znamy zwycięzców!

Archidiecezjalne Mistrzostwa Ministrantów w piłce nożnej halowej w kategorii ministrant już za nami. 4 lutego, od samego rana, zmagania na halach w Olzie i Gorzyczkach rozpoczęło 26 drużyn reprezentujących poszczególne dekanaty naszej archidiecezji. Emocji było w tym dniu wiele. Nie zabrakło również dramatycznych rozstrzygnięć. Młodzi zawodnicy pokazali nie tylko swoje piłkarskie umiejętności ale przede wszystkim ducha walki i zaangażowania. Turniej przebiegał w dobrej i przyjaznej atmosferze. Dziękujemy wszystkim zawodnikom, opiekunom oraz tym, którzy wsparli organizację rozgrywek i podjęli się ich przeprowadzenia.

W tym roku zwyciężyli ministranci z parafii Nawiedzenia NMP z Orzesza. Najskuteczniejszym strzelcem rozgrywek oraz najlepszym bramkarzem zostali ministranci świeżo upieczonych mistrzów naszej archidiecezji: Kajetan Dyczka, który strzelił w sumie ponad 20 bramek oraz Krzysztof Wypiór, który w całym turnieju pokonany został zaledwie raz. Drugie miejsce zajęła drużyna z parafii Trójcy Przenajświętszej z Chełmu Śląskiego. W tej drużynie można było zobaczyć najlepszego piłkarza turnieju, Michała Smoleja, który wybijał się nie tylko wzrostem ponad innymi ministrantami ale także talentem oraz sercem do gry. Trzecie miejsce przypadło ministrantom z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego z Kłodnicy, którzy w meczu o trzecie miejsce pokonali ministrantów z parafii Miłosierdzia Bożego w Tychach.

 

 

 

 

Liturgia

Aktualności z Archidiecezji Katowickiej

Linki

Facebook
Instagram

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej, siedziba: Ruda Śląska 41-707, ul.Tunkla 2.