DUSZPASTERSTWO MINISTRANTÓW ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

DUSZPASTERSTWO MINISTRANTÓW ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Aktualności

Z życia DMAK

Intencje Diakonii Modlitwy na miesiąc maj

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę,
Niewytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo
Weź w porękę, Maryjo!

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
Tyleś Matko wycierpiała, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie,
Uproś sercom zmartwychwstanie,
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

 

Oddając się w opiekę Najświętszej Maryi Panny, prośmy Dobrego Boga w następujących intencjach:

  1. Módlmy się za naszą ojczyznę, za Polskę, aby mogła rozwijać się w pokoju i świadomości swojej chrześcijańskiej tożsamości.
  2. Módlmy się o właściwe przygotowanie, gorliwe przeżycie i dobre owoce pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej.
  3. Módlmy się za diakonów, którzy 13 maja przyjmą święcenia prezbiteratu, aby czas rekolekcji i samych święceń był dla nich umocnieniem na drodze podążania za Chrystusem.

Olimpiada Liturgiczna


Olimpiada Liturgiczna

 

Serdecznie zapraszamy ministrantów do udziału w Olimpiadzie Liturgicznej. Można wziąć udział na dwa sposoby.

Jeżeli w dekanacie był przeprowadzony etap dekanalny Olimpiady Liturgicznej, to automatycznie zwycięzcy przechodzą dalej, jeśli zostali zgłoszeni przez swoich księży opiekunów.  Jeżeli, w którymś z dekanatów nie był przeprowadzany etap dekanalny,  można indywidualnie zgłosić swoją kandydaturę do reprezentowania swojego dekanatu. Należy wysłać zgłoszenie do 1 czerwca br. na adres: cezariusz.wala@katowicka.pl podając imię i nazwisko oraz nazwę parafii oraz numer telefonu.

Jeżeli jakiś animator lub ksiądz opiekun, chce jeszcze przeprowadzić wśród ministrantów etap dekanalny, może napisać prośbę o pytania etapu dekanalnego, do diecezjalnego duszpasterza ministrantów – ks. Cezariusza Wali.

Przypominamy, że tekstem źródłowym Olimpiady jest Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego oraz wskazania Episkopatu Polski (Wydawnictwo Pallotinum  - Poznań 2006).

 

Etap diecezjalny planowany jest na sobotę 10 czerwca o godz. 16.00 w Rudzie Śląskiej Kochłowicach. Należy zabrać ze sobą długopis. Etap diecezjalny przewidziany jest w formie pisemnej w trzech kategoriach wiekowych: najmłodsi (do 6 klasy), starsi (7 i  8 klasa) najstarsi (wszystkie klasy licealne lub technikum).

Pytania do wszystkich etapów Olimpiady Liturgicznej przygotował w tym roku, kandydat na ceremoniarza, an. Mateusz Kołodziej z parafii św. Stanisława w Bytomiu.

 

Za udział w Olimpiadzie Liturgicznej przewidziano cenne nagrody rzeczowe:

I miejsce - Bilet do Energylandii do wykorzystania w ciągu roku, oraz voucher do Księgarni Świętego Jacka o wartości 100 zł., słodycze

II miejsce – bilety do kina Cinema City i nagrody książkowe oraz voucher do Księgarni św. Jacka w Katowicach o wartości 100 zł.

III miejsce voucher do księgarni św. Jacka w Katowicach o wartości 50 zł. plus gadżety ministranckie.

Duszpasterstwo Ministrantów zastrzega sobie możliwość dodania nagród ze względu na większą liczbę uczestników. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga diecezjalny duszpasterz ministrantów.

 

Serdecznie zapraszamy na finał!

Intencje Diakonii Modlitwy na miesiąc kwiecień

Uzdrawiający Jezus jest (...) również lekarzem dusz a jego terapia trwa nieustannie i każdy może się jej poddać. Poddajmy się wielkopostnej terapii, leczeniu duszy, abyśmy mogli oglądać Nieśmiertelnego...

W ten sposób mówił w homilii abp Wiktor Skworc.

 

Natomiast wielkopostna kolekta woła z prośbą:

Pokornie błagamy Cię, wszechmogący Boże, udziel nam swojej łaski, abyśmy gorliwiej przygotowali się do obchodzenia paschalnego misterium, im bliżej jest święto naszego odkupienia.

 

W tych ostatnich dniach przygotowania i radosnego przeżywania Zmartwychwstania Chrystusa niech towarzyszy nam modlitwa.

 

Módlmy się zatem:

- aby zdruzgotani przez wojnę, odnaleźli uzdrowienie w Bogu, poprzez posługę ludzi Kościoła.

- aby pracownicy kurii metropolitalnej potrafili wśród obowiązków urzędowych dawać świadectwo żywej relacji ze Zmartwychwstałym Panem.

- abyśmy pokrzepieni świętowaniem Zmartwychwstania, potrafili tym gorliwiej służyć Bogu i ludziom w codzienności,

- aby Ojciec Święty Franciszek wrócił do pełni sił

- aby przygotowania Triduum Paschalnego przez ministrantów przybliżało ich do Jezusa.

 

Weryfikacja kandydatów na animatorów

Weryfikacja kandydatów na animatorów kursu wiosna 2022 – 2023

 

Kandydatów na animatorów, z kursu wiosna 2022 - 2023 – po rocznym okresie próby – zapraszamy na egzamin - weryfikację w sobotę 27 maja 2023 r. o godz. 12.00 do Parafii Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej Kochłowicach (ul. Tunkla 2, 41-707 Ruda Śląska). Czas trwania spotkania ok. 1,5 godziny.

 

Na egzamin obowiązuje materiał ze strony Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Katowickiej www.dmak.info z działów: Liturgia, Twoje ABC. Należy powtórzyć także treści z wykładów. Na egzamin kandydaci przywożą ze sobą długopis. Po egzaminie można nabyć krzyże dla animatorów.

 

Aby weryfikacja odbyła się sprawnie, prosimy aby wcześniej kandydaci dostarczyli LISTOWNIE (najlepiej listem poleconym) odpowiednie dokumenty na adres:
Ks. Cezariusz Wala ul. Tunkla 2, 41-707 Ruda Śląska.

 

Najpóźniej do 10 maja br. prosimy przesłać:

- pozytywną opinię od księdza proboszcza lub księdza opiekuna z parafii

- uzupełnioną roczną kartę formacyjną. Karta powinna zawierać podpisy zarówno z działań parafialnych, dekanalnych jak i formacji diecezjalnej

- zdjęcie legitymacyjne

- pisemną informację o podjętych działaniach w swojej parafii jako kandydata na

animatora

- pisemną wypowiedź dlaczego kandydat chce zostać animatorem?

 

Serdecznie zapraszamy!

Rekolekcje rozpoczynające kurs animatora

Zbliża się czas wiosennej edycji Kursu animatora. W najbliższy weekend spotkamy się w Domu Rekolekcyjnym „Tabor”, w Brennej przy ul. Leśników 38, 43-438.

 

Zakwaterowanie i przydzielanie pokojów nastąpi w piątek 24 marca między godz. 16.15 a 17.00. Rekolekcje rozpoczniemy o godz. 17.15.

 

Cały program zostanie podany na miejscu. Zakończenie rekolekcji przewidywane jest w niedzielę ok. godz. 14.00.

 

Na rekolekcje prosimy zabrać ze sobą:

– obuwie zmienne (laczki) i odpowiednie ubrania

– długopis

– przybory do higieny osobistej

– strój liturgiczny (taki w jakim służymy w parafii – kolor fioletowy)

– odświętny ubiór na niedzielę

– Pismo Święte, różaniec

– dary stołu (słodycze, soki na wspólny stół)

– ofiarę za rekolekcje i kurs animatora

– jeśli grasz na jakimś instrumencie to zabierz go z sobą!

Niepelnoletni uczestnicy zabierają zgody rodzicow zezwalajace na udział w w/w rekolekcjach i kursie animatora.

Nie zabieramy ze sobą śpiworów.

 

Na rekolekcjach zostaną podane najważniejsze informacje związane z kursem. Na rekolekcjach  będzie również okazja uszycia alby lub pasów.

 

Liturgia

Aktualności z Archidiecezji Katowickiej

Linki

Facebook
Instagram

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej, siedziba: Ruda Śląska 41-707, ul.Tunkla 2.